Bỏ thai bằng thuốc để hoàn thành sảy thai sớm hoặc chấm dứt thai kỳ không mong muốn. Bạn cũng có thể lựa chọn bỏ thai bằng thuốc nếu như bạn đang bắt gặp mức độ y tế khiến vấn đề tiếp tục có thai đe dọa nguy hại ... もっと読む